ANBI Voorwaarden

ANBI-registratie
De Stichting Een Betere Start heeft een ANBI-registratie
(Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst.
Giften aan een instelling met ANBI-registratie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
RSIN/fiscaal nummer: 8184 99 035

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Meerjarenbeleidsplan Stichting Een Betere Start 2021

Bestuur en beloningsysteem
Het bestuur bestaat uit:
Mariëtte Berbée
Jorien Stoffers
Ria Sneekes
Anneke Tigchelaar
Margriet Dignum
voorzitster
penningmeester
secretaresse
bestuurslid
bestuurslid
De stichting kent geen beloningssysteem. Het bestuur hanteert het anti-strijkstok beleid.
Kosten gemaakt door het bestuur voor de stichting zijn voor eigen rekening.
Alleen wordt er twee keer per jaar een ticket door de stichting vergoed, voor de bestuursleden, om de voortgang van de projecten te volgen. Dit vindt zij noodzakelijk voor het onderhouden van een goed contact en om de uitgaven door de lokale projectpartners te controleren.
Verdere gemaakte kosten door het bestuur in Oeganda, zoals verblijf- en vervoerskosten zijn voor eigen rekening.

Statuten

Kamer van koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37136040


Uitreksel handelsregister